bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zatrudnienie

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze zatrudnia 77 osób ( 73,55 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy):

L.p. Rodzaj stanowiska pracy

Zatrudnienie

w osobach w etatach
1. Dyrektor 1 1
2. Wicedyrektorzy 2 2
3. Administracja/księgowość 4 4
4. Obsługa 15 14
5. Nauczyciele 55 52,55
 

RAZEM

77 73,55


Opublikował: Aneta Piwowarska
Publikacja dnia: 07.05.2019
Podpisał: Aneta Piwowarska
Dokument z dnia: 07.05.2019
Dokument oglądany razy: 1 490