bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Gminy Czarny Bór - Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze".

27.07.2023

Znak sprawy: GZSzP/P1/2023

Gmina Czarny Bór - Gminny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czarnym Borze, działając na podstawie art. 270 ustawy z dnia 11 wrzeÅ›nia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) informuje, iż w dniu 27 lipca 2023 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Gminy Czarny Bór - Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czarnym Borze”.
- ID postępowania na platformie E-Zamówienia: ocds-148610-751bdea5-2a43-11ee-a60c-
9ec5599dddc1.
- Nr ogłoszenia w BZP 2023/BZP 00327869/01
- Bezpośredni link do strony ogłoszenia na portalu E-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-
client/tenders/ocds-148610-751bdea5-2a43-11ee-a60c-9ec5599dddc1
.
- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: postępowanie będzie prowadzone za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych na Platformie E-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

Termin składania ofert upływa z dniem 04.08.2023 r. godz. 9:00.

Opublikował: Aneta Piwowarska
Publikacja dnia: 27.07.2023

Dokument oglądany razy: 679
« inne aktualności